Přejít na obsah

Sdělení ZV OSŽ Počerady – červen 2010

 • V měsíci červnu proběhne výměna průkazek OSŽ v Počeradech ve dnech 13,14,17,20,21,25,26 po celý den ostatní dny po domluvě
 • v Postoloprtech po domluvě s p. Ledabylovou, možnost je i 8.7.2010 na výletě
 • Dne 8. 7. 2010 pořádá ZV OSŽ Počerady zájezd do Výletního areálu v Pěnčíně – zájemci se mohou hlásit u výpravčích v Počeradech, u p. Ledabylové mt.: 733 700 992 nebo u p. Němcové mt.: 604 726 841 (informace v letáku, který byl zaslán na jednotlivá pracoviště našich členů).

 • Výtah z jednání z jednání Výboru OSŽ ČD Cargo, a. s. při PJ Ústí nad Labem ze dne 25.5. 2010
  • Ředitel PJ Ústí nad Labem Ing. Farkaš předložil k projednání dokument, který obsahoval návrh organizačních změn v obvodu Ústí nad Labem. Ing. Farkaš seznámil Výbor s organizační změnou na pracovištích v Oldřichově u Duchcova a Ústí nad Labem – Střekov (viz Návrh na organizační změny).
  • Ing. Farkaš se dále vyjádřil k písemné připomínce z jednání Výboru 27. 4. 2010 týkající se rušení NP Počerady od 1. 7. 2010. Datum změny se zatím posunul na 1. 9. 2010 s tím, že ještě před tímto termínem dojde k přehodnocení aktuálního stavu zda-li se NP zruší či nikoliv.
  • Dále Ing. Farkaš poskytl Výboru informace o DSP. V průběhu měsíce května nemůže zaměstnavatel ukončit pracovní poměr na doprovodný sociální program DSP, vláda o tom zatím nejednala.
 • Výtah z jednání ZV Počerady ze dne 27. 6. 2010 Vedoucí PP Most pan Martášek se vyjádřil ohledně navrhované organizační změny, týkající se NP v Počeradech – termín zatím posunut na 1.9.2010 s ohledem na výkony. Dále se vyjádřil, že rušení NP v Počeradech nesouvisí s p. Malou, která si zažádala o DSP od 1.9.2010.
  • Pozor, kdo ještě není pojištěn, využijte možnost a nechte se pojistit. Pojistné hradíme z prostředků ZO.
  • Pro informovanost máme webové stránky, navštivte je: www.pocerady.euweb.cz
 • Výtah z jednání PV OSŽ při ČD, a.s a OSŽ ČD Cargo, a.s.
  • P. Vokoun nastínil problematiku veřejné dopravy, k níž byla zaslána prezentace „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a jeho vliv na železniční dopravu“. Upozornil, že se jedná o přelomový materiál, který zahrnuje klíčové podmínky, aby mohli dopravci plnohodnotně fungovat. Nařízení obsahuje např. tyto parametry: 1) definice veřejné služby v osobní dopravě 2) stanovuje pravidla jakým způsobem a za kolik se bude služba provozovat (dlouhodobé smlouvy – 1 se státem, 13 s kraji na dobu 10 let)
  • P. Nekola - OSŽ bude apelovat na to, aby stát lépe chránil své národní dopravce před mnohdy nekalou konkurencí. Existence železnice znamená i možnost zaměstnání pro naše členy. Nakonec pohovořil i o nařízení vlády 370/2007 (DSP) - OSŽ stále upozorňuje na nedofinancovanou DSP v letošním roce. I když ministr dopravy pořádal v rámci jednání vlády o navýšení finančních prostředků na DSP, ministerstvo financí v rámci meziresortního připomínkového řízení k tomu dalo negativní stanovisko. „Věříme, že těch 60 mil. (respektive 71 mil.) korun se ve finále najde“.
  • Problematika Ok 9 – „nudle“ – volné jízdenky mimo jízdní výhody. Díky tomu, že prošel zákon, můžeme znovu otevřít platformu volných jízdenek. Je předjednáno, že do 1. 6. znovu uplatníme články 48 – 51, tj. články, které řeší např. vdovy, sirotky v rámci volných jízdenek. Volné jízdenky na I. třídu – za poplatek.
  • Dále byl přestaven návrh OSŽ na KOP. Každý zaměstnanec by měl nárok na KOP. Byly by 2 formy – ambulantní a pobytová (souběh není možný). Zaměstnanec, který by měl zájem o pobytovou KOP, by se podílel na nákladech spojených s KOP. Zaměstnavatel předložil svůj návrh KOP na příští rok. Pouze jedno povolání by mělo nárok a ostatní zaměstnanci, které do letošního roku mají nárok, by obdrželi poukázky (ambulantní KOP).