Přejít na obsah

Odkazy

www.osz.org – Odborové sdružení železničářů

www.cd.cz – České dráhy, a. s.

www.cdcargo.cz – ČD Cargo, a. s.

www.szdc.cz – Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Dokumenty

Vznik a zánik členství v OSŽ