Přejít na obsah

Sdělení

Zájezd do Polska

ZO OSŽ Počerady pořádá zájezd do Polské Kudowy Zdróje a Náchodu. Zájezd se uskuteční 9. listopadu 2010, odjezd z Postoloprt v 5 hodin od nádražní budovy.

První část: Návštěva města Kudowa Zdrój a tržiště v tomto městě. Kudowa Zdrój je jedním z nejstarších lázeňských míst v Polsku a Evropě. Prvně je zmiňováno Jindřichem Minsterberským, synem Jiřího z Poděbrad. Původní jméno, tehdy ještě vsi, bylo Lipolitov, ale v polovině 16. století bylo přejmenováno na Chudoba, později na Kudoba, Bad Kudowa a v roce 1945 na Kudowa - Zdrój. Český název města je dnes Lázně Chudoba

Druhá část: na zpáteční cestě návštěva města Náchod. Náchod je okresní město založené ve 13. století rytířem Hronem z Načeradic, který založil také místní hrad střežící hraniční prostor s Polskem. Hrad byl roku 1614 přestavěn na zámek, který dodnes vévodí náchodskému panoramatu. Dále je možné shlédnout kostel sv. Vavřince na náměstí T.G.Masaryka, historickou i novou budovu radnice, a další z mnoha památek.

Po prohlídce je zajištěn oběd v místní restauraci.
Předpokládaný odjezd kolem 16 hodiny.

Záloha je 200,--Kč. Přihlášení je závazné.

Přihlašovat se můžete do 31. 10. 2010 u výpravčích v Počeradech nebo p. Němcové (tel: 604 726 841) nebo u p. Ledabylové (tel: 733 700 992).
Po 31. 10. 2010 již nebude možné zajistit oběd.

Nezapomeňte si zkontrolovat platnost cestovních dokladů (i po vstupu do "šengenu" je nutné u sebe mít platný doklad totožnosti). Platnost OP pro cesty do EU si zkontrolujte ZDE: CESTOVNÍ DOKLADY.

Leták si můžete zobrazit zde.