Přejít na obsah

Aktuálně

Dobrý den,
vítám Vás na stránkách Odborového sdružení železničářů v Počeradech.

Tyto stránky vznikly pro lepší informovanost vás, členů naší organizace, i těch, kteří (zatím) členy naší organizace nejsou. Jsou a budou zde zveřejňovány aktuální informace a sdělení tak, abyste se i v klidu domova mohli dozvědět, co je nového.

Zájezd do Polska se bude konat 9. listopadu 2010 - více informací zde.

Spojení

 • Při korespondenci můžete používat též e-mailové spojení na Závodní výbor Počerady - zv.pocerady@seznam.cz.
 • Telefonické a faxové spojení do kanceláře ZV OSŽ Počerady je 972 425 482.
 • V případě mimořádné události lze volat též na krizovou linku OSŽ 602 262 544.

Aktuálně z OSŽ.org

 • Usnesení Ústředí OSŽ k situaci ČD po novele zákona o zadávání veřejných zakázek

  Ústředí Odborového sdružení železničářů, nejvyšší orgán Odborového sdružení železničářů mezi sjezdy, je silně znepokojeno situací vzniklou po novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek. Ze změny zákona vyplývá faktická povinnost objednatele veřejné dopravy vyloučit z nabídkového řízení dopravce, který nemá zaknihované akcie.

 • VII. sjezd OSŽ se uskuteční v termínu 10. až 11. listopadu 2017

  Ústředí OSŽ na svém zasedání 12. 9. 2016 odsouhlasilo vznik šesti komisí pro sjezd v roce 2017, de facto tak odstartovaly přípravy VII. sjezdu OSŽ, který se bude konat v roce 2017 v Ostravě. V současné době už jsou komise (Komise organizační, Komise pro strukturu, Komise pro Stanovy OSŽ, Komise pro hospodaření, Komise pro volební řád, Komise pro návrh usnesení sjezdu OSŽ) personálně obsazeny, na nejbližším zasedání Ústředí OSŽ (ve středu 26. října 2016) bude již členům Ústředí OSŽ předložen jmenný seznam členů komisí pro sjezd OSŽ v roce 2017.

 • Musí nám jít o trvale udržitelný provoz veřejné osobní železniční dopravy a ne o krátkodobý zisk soukromé firmy

  Vzhledem k tomu, že podklady pro jednání dopravní tripartity dne 1. 11. 2016 byly účastníkům rozdány až při zahájení jednání, změnilo se zasedání v pouhou konzultaci s tím, že jednotlivé zúčastněné strany předají své připomínky písemně do deseti dnů v rámci meziresortního připomínkového řízení. OSŽ nadále trvá na svém dosavadním stanovisku, že tzv. „vlakopůjčovna“ není dobrým řešením.